Postanowienie Cenzora nr 6 o nadaniu obywatelstwa (K. M. Il)

Jerychujsk, 28 Stycznia AW 2015

§1 [NADANIE OBYWATELSTWA]

Nadaję się obywatelstwo wandejskie towarzyszowi Kim Mil Ilowi legitymizującemu się paszportem B0833.

§2 [POUCZENIE]

Niech ten papierek stanie się trwałym świadectwem ponadnarodowej, komunistycznej więzi łączącej wszystkich proletariuszy mikroświata.

/-/ Sukces Dupostrzał Zwell, Cenzor