Postanowienie Cenzora nr 22 o zawieszeniu wykonywania kary (P. V.)

  1. Na podstawie wyroku Trybunału Ludowego im. Strażaków Karlina z dn. 26 sierpnia 2016 roku, postanawiam o zawieszeniu wykonywania kary pozbawienia biernego prawa wyborczego wobec tow. Polyny V. (B0196)
  2. Pouczam Trybunał Ludowy im. Strażaków Karlina, jak i jego członków z osobna, że Cenzor nie jest do tego żeby za nich sprzątać po złych wyrokach, więc lepiej niech na przyszłość się raczej zastanawiają czy postępują wandnie i odpowiednio, zamiast zostawiać takie dziwaczne furtki.
  3. Wypierdalać!
ppłk Alojzy Pupka
Cenzor

19 listopada 2017