Postanowienie Cenzora nr 20 o nadaniu obywatelstwa (P. V.)

  1. Na podstawie artykułu 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 czerwca 2015 postanawiam o samo-nadaniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Polynie V. (B0196) oddolnym (!) działaniem zainteresowanej.
  2. Pouczam samą siebię że obywatelstwa nie można sobie ot tak samemu wziąć, nie to żeby mnie to jakoś powstrzymywało.
Polyna V.
w imieniu

Alojzego Pupki
Cenzora

15 sierpnia 2017