Postanowienie Cenzora nr 1 o nadaniu obywatelstwa (S.D.Zwell)

GWS, 7 lipca 2014 r.

§1 [Nadanie obywatelstwa]

Nadaje się obywatelstwo towarzyszowi Sukcesowi Dupostrzałowi Zwellowi legitymującemu się kartą ewidencyjną numer B0801.

§2 [Instruktaż]

Instruuje się towarzysza Sukcesa Dupostrzała Zwella że obywatelstwo wandejskie to nie byle hop-siup.

/-/ Max Zwell, Cenzor