Postanowienie Cenzora nr 19 o zmianie danych osobowych (E. S. Kałmanawardze → J. Ipanienko)

  1. Na wniosek obywatela KAŁMANAWARDZE Ekskomunika Spacjusza, legitymującego się dowodem tożsamości numer B0861, zmienia się z dniem dzisiejszym jego dane osobowe na IPANIENKO Jezus.
  2. Porucza się odpowiednim służbom niezwłoczą aktualizację danych obywatela w rejestrach, w zgodzie z niniejszym postanowieniem.
Alojzy Pupka
Cenzor

29 grudnia 2016