POSTANOWIENIE CENZORKI nr 31 O NADANIU OBYWATELSTWA (F. VOX)

  1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r. nadaję obywatelstwo Filipowi Vox na wniosek zainteresowanego.

  2. Jednocześnie upomina się Towarzysza, że dofinansowania na budowę jego Pałącu nie będzie, zmiłowania i łaski też nie będzie.

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka