POSTANOWIENIE CENZORKI nr 29 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (R. J. Czekański, M. Miotke, P. Figiel, K. Nagisa, A. Paulista)

  1. Obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu jest wieczne i świadczy o przywiązaniu Towarzysza do idei stojących za Mandragoratem - czy to wandyzm-żenadyzm, czy pornosocjalizm.

  2. Stracić je jednak można na swój własny wniosek, bądź działając na szkodę Wandystanu lub jego obywateli, oraz wtedy, gdy w sumie mam wrażenie, że afaik chyba Towarzysza nie kojarzę stuprocentowo pozytywnie. Albo po prostu już nie v-żyjecie, więc w sumie po co ono wam?

  3. Niniejszym więc odbiera się obywatelstwo Wandystanu Towarzyszom:

3.1. Robertowi Januszowi Czekańskiemu, który obywatelstwo uzyskał w dniu 11 grudnia 2004;

3.2. Michałowi Miotke, który obywatelstwo uzyskał w dniu 24 marca 2005;

3.3. Przemysławowi Figlowi, który obywatelstwo uzyskał w dniu 24 listopada 2005;

3.5. Kaworu Nagisie, który obywatelstwo uzyskał w dniu 19 kwietnia 2006;

3.4. Alexandrowi Pauliście, który obywatelstwo uzyskał w dniu 26 grudnia 2007;

  1. Na w/w postanowienie przysługuje odwołanie w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2019.

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka

Цензорка Мандрагорату Вандистану