POSTANOWIENIE CENZORKI nr 28 O PRZYZNANIU ZASŁUŻONYM WANDEJCZYKOM ONEGDAJ POSIADAJĄCYM ZWYKŁE OBYWATELSTWO - HONOROWEGO

  1. W uznaniu zasług dla wandejskiego ruchu rewolucyjnego, przyznaje się honorowe obywatelstwo następującym towarzyszom:

2.1. Helmutowi Walteryczowi, który obywatelstwo uzyskał na mocy Umowy o Państwach Siostrzanych pomiędzy Wysokogórską Republiką Elfidy a Mandragoratem Wandystanu z dnia 13 marca 2008;

2.2. Michałowi Sobczakowi, który obywatelstwo uzyskał w dniu 6 grudnia 2004;

2.3. Aleksandrowi Kellerowi, który obywatelstwo uzyskał w dniu 14 grudnia 2004;

2.5. Takarisowi Altharinowi, który obywatelstwo uzyskał w dniu 30 kwietnia 2005;

2.4. Krzysztofowi Bojarowi, który obywatelstwo uzyskał w dniu 24 listopada 2005;

2.5. Patrykowi Bonesowi, który obywatelstwo uzyskał w dniu 16 grudnia 2007;

  1. Niech im gwiazdka (rewolucyjnej) pomyślności nigdy nie zagaśnie!

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka

Цензорка Мандрагорату Вандистану