Edykt Prezydenta o zmianie Edyktu Prezydenta o zarządzeniu wyborów na urząd Prezydenta i na urzędy kwiatońskie

GWS, 12.11.17

1.

Wprowadza się następujące korekty do Edyktu Prezydenta o zarządzeniu wyborów na urząd Prezydenta i na urzędy kwiatońskie z dn. 4 listopada 2017 r.:

– wyrażenie o treści "zbieranie kandydatur w dniach 8-10 listopada" zyskuje brzmienie "zbieranie kandydatur w dniach 8-11 listopada",

– konstatacja o brzmieniu "wybory w dniach 11-12 listopada" ulega zmianie na treść "wybory w dniach 12-13 listopada.".

2.

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Jezus Ipanienko, Wiceprezydent