[I Rotr]

I Wizyta w Rotrii wg. Swarza i Michasia

(1)Według informacji

(2) w roku wandzkim 1919

(3) Towarzysz Zenon Przepżechowicz vel Wanda

(4) odbył wizytę w Państwie Kościelnym Rotria.

(5) Pierwszego dnia spotkał się z Patriarchą.

(6) Namawiał go do stanięcia po stronie antymonarchizmu oraz równości klas.

(7) Chciał, żeby Rotria opowiedziała się po stronie ruchu robotniczego i przeciwko wyzyskowi.

(8) Częściowo osiągnięto cel wizyty, gdyż Patriarcha Rotrii napisał oficjalne oświadczenie Państwa Kościelnego o sprzeciwie wobec wyzysku proletariatu, które rozesłano do najbardziej wpływowych wówczas monarchów.

(9) Drugiego dnia Towarzysz Wanda spotkał się z rotryjskimi robotnikami, których prosił o wytrwałość w walce klas.

(10) Wiele pieniędzy, które zarobił ciężko walcząc i pracując przekazał na Zjednoczony Związek Zawodowy Robotników i Chłopów.

(11) W czasie tego dnia został obdarzony sympatią i szacunkiem Rotryjczyków, którzy wcześniej ogłupiani przez patriarsze media uważali go za bandytę i satanistę.

(12) Trzeciego dnia był gościem Klubu Wolnomyślicieli i Ateistów, którzy byli mniejszością w katolickim kraju.

(13) Zachęcał do promocji wolnomyślicielstwa, wpłacił nawet na ten cel część swoich oszczędności. Z trybuny przemawiał o konieczności zwiększenia wolności religijnej w Rotrii oraz o podziale Rotrii na Socjalną Republikę Rotryjską i Stolicę Apostolską.

(14) Czwartego dnia miał wziąć udział w spotkaniu Podziemnej Partii Komunistycznej, ale dowiedziawszy się o tym, że gwardii nakazano złapanie go i uwięzienie w lochach opuścił kraj.

(15) Piątego dnia zmartwychwstał.

(16) Szóstego dnia spotkał damę z gronostajem. Natchniony chwilą, złapał pędzel i raz-dwa namalował obraz.

(17) Siódmego dnia odpoczął, na targu poszukując bobu dobrej jakości.