[I Brv ]

I List świeckiego Bravo do Baridian! [I Brv]

(1)Siostry! (Jak wasz zwyczaj narodowy każe mówić)

(2)Wandosławieństwo Towarzysza mojego i Waszego niech będzie z Wami, (3)szczególnie zaś z wami pijącymi alkohol. (4)Szczególne za dziękczynienia niech będą tym, którzy budują waszą wspólnotę w socjalistycznej jedności. (5) Zaiste godne to chwały dzieło, aby Towarzyszowi Wandzie stawiać miejsca modłów, (6)monopolowymi u was zwane, ku niepamięci doczesnej, i chwale wiecznej.

(7)Jednakże muszę was opierdolić, umiłowani moi. (8) Słyszałem bowiem, iżeście drogę zatracili. (9) Mówicie między sobą " Ja jestem od Wandy", drudzy "Ja jestem od Żenady", a jeszcze inni "Ja jestem od Bravo Girla".

(10) Zaprawdę powiadam wam, czyżeście skretyniali do reszty stare barany?

(11) Nie ma inne Wandjasza jak Wanda. (12) Nie ma innej wiary jak wandyzm. (13) Ani ja, Bravo Girl, ani towarzysz Żenada, (14) niegodniśmy rozwiązać sznurówki u stóp chłoporobotniczego buta z domu towarowego w Genosie.

(15) O zaiste zbłądziliście. Doszły mnie słuchy, iże was pogięło całkowicie. (16) Słyszałem bowiem, że bratacie się z ludem Scho-lama, (17) iżeście ich sikacze, nazywane knoppersami pili. (18) O zaprawdę powiadam wam, zejdzie z dobrej drogi, na drogę Wandy, albowiem kara wasza będzie wielka.

(19) Dnia owego doniesiono nam, żeście poszli za przykładem sodomitów. (20) Róbta co chceta, tylko pamiętajcie, że mąż z mężęm, niewiasta z niewiastą, ojciec z synem, ni córka z matką mieć dzieci nie mogą. (21) Kochajcie się, ale też rozmnażajcie, i zaludniajcie ziemię, którą Wanda dla was zdobył. (22) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o pszczółkach, kwiatkach i zapylaniu chyba nie muszę mówić?

(23) Niech Wanda będzie z wami, na wszystkich drogach socjalistycznego życia.(24) I pamiętajcie - myjcie rączki. (25) Zaprawdę powiadam wam, myjcie rączki, a zaiste siła wasza przewyższy siłę burżujstwa i obszarnictwa.

(26) Gdy się wypełnią one słowa, właściwie to nie wiadomo jakie, (27) przyślemy do was nasze posłannictwo. (28) Jak nie będziecie grzeczni to dostaniecie na dupkę, i pójdziecie spać bez dobranocki, i będzie się wam śnił Armin.

(29)Bravogirlę tudzież wandosławię. Wywyższony w Wandzie Bravo Girl

Majkel Bumbum Barimastah Strzelajjse