New Rules

metadane
autor: Dua Lipa
opublikowano: 21 czerwca 2017 r.
link: oryginał
, wersja bardziej wandna

Tak naprawdę strona tow. Polyny będąca propozycją nowych zasad tytułowania, metadanienia i być może kategoryzacji stron Nowej Biblioteki Narodowej.

Periodiken

Tytuł

Zasadniczo nazwa czasopisma + numer numeru, np. Ferment 5.

Preferowana numeracja ciągła, np. Rude Prawo 5, mimo że jest numerowane także jako 1/2015. Jeżeli czasopismo jej nie posiada należy używać numeracji takiej jaka podana jest wewnątrz numeru, np. Trybuna Wandyjska 2/06.

Jeżeli numer nie posiada numeracji można używać do jego oznaczenia daty wydania (Trybuna Wandejska 1.01.2007), jeżeli nieznana to podtytułu (Ferment - Jestem biedaartystą), jeżeli jego brak to wymyślić coś własnego.

Autor

Jeżeli lista autorów jest krótka można podać ich wszystkich; jeżeli długa, wystarczy tylko podać redaktora naczelnego (lub głównego autora) + „et al.”, np.: „Karolina Aleksandra von Lichtenstein y Ebruz et al.”

Opublikowano

Wystarczy podać samą datę publikacji, podawanie miasta bądź kraju nie jest konieczne, ale i nie będzie przeszkadzało jak się je poda.

Naukenpracen, poesyen, powyeschcze

Tytuł

Tytuł strony = tytuł dzieła. Najlepiej bez żadnych alternacji i skracania.

System referencyjny NBN dla prac naukowych przestaje być stosowany.

Autor

Podawać wszystkich, niezależnie ile ich jest.

W przypadku antologii, imiona autorów można podawać także w treści strony, w metadanych wpisując jedynie „jw.”

Opublikowano

Nazwa zbioru w jakim opublikowno dzieło + data, np. „Goniec Czarnoleski, 4 czerwca 2007 r.”.

W przypadku prac naukowych zamiast nazwy zbioru można podać nazwę instytucji, np. „Ludowy Uniwersytet Wandejski”.

Kartałken

Tytuł

Nazwa obszaru geograficznego + krótkie określenie rodzaju mapy lub autora (np. administracyjna, fizyczna, plan miasta, tramwaje, mapy Pupki, kefasowa, itp.) + rok którego dotyczy mapa poprzedzony skrótem ‘AW’. Przykłady: Wandystan fizyczna AW2015, mikroświat dreamlandzka AW2015.

Autor

Podać kto narysował mapę.

Opublikowano

Nazwa zbioru w którym opublikowano mapę (jeżeli dotyczy, np. „Atlas Dreamlandu”) + nazwa instytucji która wydała mapę (jeżeli dotyczy) + data publikacji (jeżeli znana).

Wizzualen

Tytuł

Oryginalny tytuł z jakim film został opublikowany na platformie przechowywania mediów. Jeżeli został opublikowany poza, tytuł z jakim został zamieszczony na stronach mikroświata. W przypadku braku jakiegokolwiek lub zbiorów filmów, opisać go kilkoma słowami (np. Parady Sarmackiej Armii Ludowej).

Autor

Osoba która ostatecznie zmontowała wideo. Można też podać inne osoby z mikroświata nad nim pracujące lub które wzięły w nim udział.

Opublikowano

Miedium mikroświatowe w jakim oryginalnie opublikowano wideo + data. Unikać podawania nazwy platformy przechowywania mediów.