AbOvo11

Ab Ovo nr 11 - fragment

Michaś Winnicki - Demaskując wroga klasowego

W ostatnich dniach zatrzęsły się fundamenty życia każdego sarmackiego komunisty. W ostatnich dniach jeden z najbardziej wpływowych przedstawicieli sarmackiej burżuazji, Robert Czekański, postanowił zaatakować naszą Partię od środka.

Obecny Minister Kancelarii i Sprawiedliwości to postać mroczna i tajemnicza. Oficjalne statystyki rządowe podają, że jest właścicielem 9-ciu przedsiębiorstw, samolotu i ekskluzywnego samochodu. Możemy mniemać, że jest osobą niezwykle dobrze sytuowaną. Ludu pracy! Wyobraź sobie te setki likworów, wypracowanych ciężką Twą pracą, spływające na konto tego kapitalisty. Wyobraź sobie, jak podróżuje swoją awionetką rozparty w wygodnym fotelu firmy Groclin, paląc oryginalne kubańskie cygaro, utoczone pełnym udem hawańskiej robotnicy, jak patrzy na szary i zmęczony świat za oknem, samemu ciesząc się na myśl o swym dobrobycie.

Minister Czekański ma także znaczące ‘sukcesy’ na polu dekompozycji sarmackiej lewicy. Wielu z nas pamięta Socjaldemokratyczną Partię Sarmacji. Byłem i ja jej członkiem, wiedziony wskazaniami tow. Zenona „Wandy” Przepżechowicza, który zawsze powtarzał „walcz o prawa ludu tam, gdzie to możliwe”. Niestety, czas działalności w SdKS pokazał jednoznacznie, że Czekański przy wydatnym wsparciu innego przedstawiciela reżimowej burżuazji –Michała Łaskiego potrafi tylko rozmywać interesy ludowe w morzu geszefciarskich interesów. SdKS prezentowała książkowe wręcz odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, popierając czynnie zniewolenie monarchistyczne, powstrzymując swój potencjał od prawdziwie rewolucyjnych zmian społeczno-gospodarczych i skupiając się na drobnych partykularyzmach i walkach wewnątrz rządowych, które pozostawały bez znaczenia dla sytuacji ludu pracującego. Oczywiście- został Czekański wyrzucony z rządu decyzją Księcia- ale czyż właśnie do niego nie powrócił? Czyż ten fakt- powrotu na najważniejsze obecnie stanowisko ministerialne- nie pokazuje, że jest on osobą w pełni wpasowaną w zgniły, antyspołeczny establishment?

My, członkowie i sympatycy KPS, pamiętamy także jego liczne, bezprzykładne ataki na naszą Partię. Na Partię, która każdemu z jej członków droższa jest niźli matka. Jose Saramago mawiał, że gdyby nie Portugalska Partia Komunistyczna nigdy nie wykształciłby się i nie mógłby zostać pisarzem. Taką też rolę pragnie pełnić KPS. Ale nie- dla Ministra Czekańskiego nie ma to znaczenia!!! Rząd sam się przecież wyżywi- a już właściciel 9 firm na pewno! Nie obchodzi go los bezrobotnych, głodujących, chorych! Ale czy możemy się tego spodziewać po kimś, kto z dumą nosi tytuł ‘barona’ ?

Przypomnijmy więc:

1.Słońce Narodu,Wielki Przewodnik,Wnikliwy Interpretator Towarzysz Winnicki ogłasza powstanie KPS. Pierwszą reakcją Ministra Czekańskiego jest wniosek o delegalizację. Jako podstawę wniosku przytacza on haniebne przepisy Kontstytucji RP zakazujące ludowi tworzenia partii walczących o jego interesy. Żąda zastosowania tych przepisów do realiów sarmackich. Lud Sarmacji oburzony. Potem Minister przeprasza co prawda Kniazia Pieczeni W Sosie, ale niesmak społeczny pozostaje. Był to pierwszy moment, w którym Minister Czekański ujawnił swoje zdolności profetyczne, próbując antycypować metody i praktyki działania naszej Partii.

2.Minister Czekański pogardliwie i ostentacyjnie pomija KPS, twierdząc, że po upadku SdKS „ w Sarmacji nie ma już żadnej partii lewicowej” . Uwagę Ukochanego Lewego Obrońcy Towarzysza Winnickiego o istnieniu i działaniu KPS skwitował krótkim „trudno przyjąć, że KPS istnieje”.

Tymczasem w dniu wczorajszym na stronach Obiektywu Sarmackiego, reżimowej gadzinówki prowadzonej przez Ministra przy wsparciu innego łżelewicowca i byłego członka junty, Michała Łaskiego, ukazała się adnotacja ‘Obiektyw-czyli jak KPS widzi świat’ wraz z wyjaśnieniem, że oto redakcja pragnie dołączyć do Rewolucji!!!

Ten fakt wywołał burzę. Przez całą noc obradował Komitet Centralny. Około godziny 4-ej sprowadzone specjalnie na tę okazję medium zasięgnęło porady Towarzyszy Mao i Lenina. Wnioski były jasne- próba sabotażu i prowokacja! W tej sytuacji decyzja mogła być tylko jedna. Komitet Centralny, mimo nacisku swego konserwatywnego skrzydła zdecydował o nie przyjmowaniu Ministra ,z powodu jego przynależności do burżuazji, zakorzenienia w strukturach monarchistycznych, wrogiej postawy w stosunku do KPS oraz stosowania prowokacji jako metody walki politycznej.

Ta decyzja wywołała nagły atak frustracji Ministra, który na łamach Obiektywu rozpowszechnia kłamstwa o rzekomym ‘wyrzuceniu’ go z partii, gdy tymczasem nigdy nie był on jej członkiem! Co więcej- po raz kolejny Minister wykazuje swój profetyzm, próbując przewidzieć stan członkowski KPS!

Towarzyszki! Towarzysze! Teraz wiecie już, jak ważna jest rewolucyjna czujność! Nie zagubmy jej!

metadane

autor: Michaś red. Winnicki
opublikowano: przed 2006