Po wsze czasy

Zwyczajowe, celebracyjne sformuowanie oznaczające iż prawo/sojusz/przyjaźń/miłość/monument będzie trwać do czasu istnienia zainteresowanych stron i poza ten czas.

Przykłady:

  1. Bulla Quo Primum Tempore, Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św., Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości Papieża św. Piusa V, 14 lipca 1570 r.: "Wszystkim innym ww. kościołom zakazuje się używania innych mszałów, które należy zupełnie i w całości wycofać; i przez tę obecną Konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy, pod groźbą kary Naszego gniewu, aby nic nie było dodane do Naszego nowo wydanego Mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione."

  2. Władze Krakowa i małopolska straż pożarna zdecydowały, że z Wieży Mariackiej, w każdą pierwszą sobotę miesiąca (dzień śmierci papieża) grana będzie ulubiona pieśń papieża "Barka". "Będzie grana co miesiąc aż po wsze czasy" - powiedział rzecznik małopolskiej straży pożarnej Andrzej Siekanka.

  3. Ustawa Konstytucyjna o Mandragoracie Wandystanu z dnia 25 kwietnia 2006 r.: "Art. 1. Mandragorat Wandystanu jest po wsze czasy krajem Księstwa Sarmacji."

W II. Księstwie Sarmacji sformuowanie "po wsze czasy" oznacza okres nie dłuższy niż jeden rok.