Czerwonej Gwiazdy

Order Czerwonej Gwiazdy jest najwyższym odznaczeniem Mandragoratu Wandystanu nadawanym wandejskim bohaterom narodowym.

Kawalerami Orderu są: