Albus Boreed

Podlord Mandragoratu Wandystanu. Autor słynnego cytatu w którym deprecjonuje wartość sarmackiego tytułu baroneta. Kwiaton Churału Ludowego IV i V kadencji. Działacz Ligi Wandejskich Rodzin i Partii Racjonalnych Liberałów.